(CODE : 2004)
쇼핑몰 이용문의 : kkangmall@kkangmall.com 또는 070-7503-7885
회사명 : 깡몰닷컴 | 사업자등록번호 : 409-22-65162 | 주소 : 광주광역시 북구 북동 27-23 깡몰닷컴
통신판매업 신고 : 2011-광주북구-193 | 연락처 : 070-7503-7885 | FAX : 0303-3442-7880 | 개인정보 보호책임자 : 강은경 | 대표자 : 김강록
contact : kkangmall@kkangmall.com for more information